انجمن های علمی دانشجویی

 انجمن علمی دانشجویی، یک نهاد مستقل ،جهت انجام فعالیتهای علمی وپژوهشی در بدنه دانشجویی به عنوان یک رکن اساسی در راستای تحقق اهداف تعیین شده دانشگاه می باشد و به عنوان هسته های تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها را دارند.

اهداف تأسیس و فعالیت انجمن علمی دانشجویی روانشناسی  موسسه آموزش عالی رسالت کرمان

   » ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت علمی و عملی دانشجویان و بهره گیری از توانمندی ایشان در تحقق و تقویت فضای علمی موسسه

   » افزایش مشارکت جمعی و داوطلبانه دانشجویان در فعالیت های علمی و عملی به منظور ترویج فرهنگ کارگروهی

   » تکمیل رسالت های دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متخصصِ توانمند با رویکرد فرصت دهی و اعتماد

   » تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخش های مختلف جامعه و مجامع علمی ملی و بین المللی

حوزه‌های فعالیت‌ انجمن‌های علمی دانشجویی

الف) آموزشی: آموزش به عنوان مهمترین كاركرد دانشگاه نقش بسزایی در تربیت علمی دانشجویان دارد. دانشجویان با برگزاری كلاس‌ها و كارگاه‌های آموزشی مهارتی ـ كاربردی و تخصصی كه نیاز بازار كار می‌باشد می‌توانند در این جهت حركت كرده و یا با برگزاری كلاس‌های تقویتی، حل تمرین، نرم‌افزارهای مرتبط، كارگاه‌های آموزشی و كارشناسی ارشد، در بحث آموزش دخیل شده و در گروه‌های جمعی به فعالیت‌ آموزشی بپردازند.

ب) پژوهشی: كم توجهی به مقوله پژوهش و توجه صرف به بحث آموزشی نیز از دغدغه‌های اصلی كارشناسان است. چرا كه آموزش به خودی خود فرار است اما در كنار فعالیت‌های پژوهش به تولید علم می‌انجامد. در هدف‌گذاری دفتر امور انجمن‌های علمی دانشجویی وزارت علوم حمایت از راه‌اندازی گروه‌های پژوهشی دانشجویی و از طرفی كم كردن حجم فعالیت‌های اجرایی در این تشكل‌هاست تا در یك كار تیمی مخصوصاً در دوره‌های كارشناسی به فعالیت‌های پژوهشی بپردازند.

ج) فعالیت‌های ترویجی: فعالیت‌های ترویجی غالب فعالیت‌های انجمن‌های علمی را شامل می‌شود همانند برگزاری همایش‌ها، سمینارها، جشنواره‌ها، كنفرانس‌ها و سخنرانی‌های علمی … این گونه فعالیت‌ها از اهمیت بالایی در توسعه و ترویج یافته‌های علمی در میان دانشجویان برخوردار است ولی  كم توجهی به پتانسیل علمی این برنامه‌ها تنها فقط به عنوان كار اجرایی برای دانشجویان محسوب می‌شود كه توصیه می‌گردد در این گونه برنامه‌ها با كمك گروه و دانشگاه بار علمی مناسبی نیز برخوردار گردد.

د) ارتباط با صنعت و جامعه: فعالیت در انجمن های علمی محدود به فضای انجمن‌ یا دانشكده و دانشگاه نیست، انجمن‌های علمی دانشجویی می‌توانند ضمن ارتباط با مراكز مرتبط با رشته خودشان، پژوهشگاه‌ها، صنایع تولیدی، كارخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای درون و برون دانشگاهی و … .با جامعه در ارتباط باشند و در طول دوران تحصیل با آینده شغلی خود آشنا شده و یافته‌های علمی رشته تخصصی خود را به صورت كاربردی در جامعه بیابند. به همین منظور دفتر امور انجمن‌های علمی دانشجویی اداره كل فرهنگی با انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی این فضا را فراهم آورده كه انجمن‌های علمی دانشجویی بتوانند با مراكز مرتبط تعامل داشته باشند.
شایان ذكر است كه یكی از مصادیق ارتباط با صنعت، بازدیدهای علمی است كه انجمن های علمی می‌توانند در این سفرهای علمی، این حوزه از فعالیت انجمن های علمی را به انجام رسانند.

بنابر آنچه گفته شد، ما به دنبال ایجاد فرصت های آموزشی و پژوهشی متناسب با نیاز های روز جامعه و به شیوه ی نوآورانه هستیم و با کمک یکدیگر طرح ها و پروژه های جدیدی را که منجر به تغییر شود، انجام خواهیم داد.

اروین رادفر

دبیر انجمن روانشناسی