اهداف تأسیس و فعالیت انجمن علمی دانشجویی طراحی لباس موسسه آموزش عالی رسالت کرمان

   » ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت علمی و عملی دانشجویان و بهره گیری از توانمندی ایشان در تحقق و تقویت فضای علمی موسسه

   » افزایش مشارکت جمعی و داوطلبانه دانشجویان در فعالیت های علمی و عملی به منظور ترویج فرهنگ کارگروهی

   » تکمیل رسالت های دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متخصصِ توانمند با رویکرد فرصت دهی و اعتماد

   » تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخش های مختلف جامعه و مجامع علمی ملی و بین المللی

حوزه‌های فعالیت‌ انجمن‌های علمی دانشجویی  روانشناسی

الف) آموزشی: آموزش به عنوان مهمترین كاركرد دانشگاه نقش بسزایی در تربیت علمی دانشجویان دارد.

ب) پژوهشی: كم توجهی به مقوله پژوهش و توجه صرف به بحث آموزشی نیز از دغدغه‌های اصلی كارشناسان است. چرا كه آموزش به خودی خود فرار است اما در كنار فعالیت‌های پژوهش به تولید علم می‌انجامد.

ج) فعالیت‌های ترویجی: فعالیت‌های ترویجی غالب فعالیت‌های انجمن‌های علمی را شامل می‌شود همانند برگزاری همایش‌ها، سمینارها، جشنواره‌ها، كنفرانس‌ها و سخنرانی‌های علمی …

د) ارتباط با صنعت و جامعه: فعالیت در انجمن های علمی محدود به فضای انجمن‌ یا دانشكده و دانشگاه نیست، انجمن‌های علمی دانشجویی می‌توانند ضمن ارتباط با مراكز مرتبط با رشته خودشان، پژوهشگاه‌ها، صنایع تولیدی، كارخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای درون و برون دانشگاهی و … .با جامعه در ارتباط باشند.

انجمن علمی دانشجویی، یک نهاد مستقل ،جهت انجام فعالیتهای علمی وپژوهشی در بدنه دانشجویی به عنوان یک رکن اساسی در راستای تحقق اهداف تعیین شده دانشگاه می باشد و به عنوان هسته های تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها را دارند.

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در حوزه‌های مختلف دانش با حمایت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور طبق آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی تشكیل می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند.