اکتبر 16, 2021
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی رسالت کرمان

الزام واکسيناسيون جامعه محترم دانشگاهي در اسرع وقت

الزام واکسيناسيون جامعه محترم دانشگاهي در اسرع وقت با توجه با پیش بینی بازگشايي دانشگاهها از 15 آبانماه 1400 ( واکسيناسيون دانشجويان، کارکنان، اساتید واعضای هيات […]
اکتبر 9, 2021
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی رسالت کرمان

شماره دانشجویی کارشناسی ناپیوسته

شماره دانشجویی کارشناسی نا پیوسته مدیریت بازرگانی شماره دانشجویی کارشناسی ناپیوسته حسابداری شماره دانشجویی کارشناسی ناپیوسته طراحی پوشاک شماره دانشجویی کارشناسی ناپیوسته طراحی دوخت دانشجویان عزیز […]
اکتبر 9, 2021
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی رسالت کرمان

شماره دانشجویی کارشناسی پیوسته جدید الورود

دریافت شماره دانشجویی کارشناسی پیوسته طراحی لباس دریافت شماره دانشجویی کارشناسی پیوسته روانشناسی دریافت شماره دانشجویی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی دریافت شماره دانشجویی کارشناسی پیوسته حسابداری […]
اکتبر 6, 2021
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی رسالت کرمان

گزارش جلسه شورای محترم آموزشی

گزارش جلسه شورای محترم آموزشی مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمان درارتباط با تبادل نظر و همفکری آموزش های مجازی دریافت اطلاعیه
سپتامبر 26, 2021
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی رسالت کرمان

تاکید بر حضور منظم دانشجویان در کلاس های مجازی

دریافت اطلاعیه حضور  در کلاس های مجازی در نیمسال اول 01-1400
سپتامبر 25, 2021
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی رسالت کرمان

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند: برگزاری کلاسها درنیمسال تحصیلی جاری با توجه به لزوم پیشگیری از شیوع بیماری کرونا به صورت مجازی است. در صورت […]