معرفی رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی

روانشناسی رشته‌اي كاملاً كاربردي و البته ضروري زندگي است. روانشناس به بررسي نحوه ادراك از محيط خود و چگونگي رفتار انسان در شرايط خاص مي پردازد.

اهميت علم روان شناسي ناشي از هميشگي بودن عملكرد  انسان هاست. چون ما هميشه نيازمند آن هستيم كه افكار و تحليل ها و رفتارهاي خود و ديگران را بشناسيم و براي بهتر شدن و اصلاح امور حركت كنيم .
روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، یادگیری و انگیزش را در انسان به شکل حرفه ای مورد بررسی قرار می دهد. روانشناس از یک طرف رابطه بین عملکرد مغز و رفتار را بررسی می کند و از سوی دیگر ارتباط بین محیط و رفتار.

روانشناسی علمی است که رفتار و فرآیندهای شناختی – عاطفی اعم از آگاه و ناآگاه و امور جسمانی مربوط به آن را بررسی می‏کند. روانشناسی به یک معنی تمام رفتار آدمی را می کاود و قواعد حاکم بر روان را در تمام عرصه ها آشکار می‏سازد.

عناوین و مشخصات تفصیلی دروس رشته روانشناسی:

کسانی که عنوان روانشناس دارند غالبا یا روانشناس بالینی هستند یا روانشناس مشاوره، کار آنان بررسی علل، شیوه درمان و تشخیص اختلالات رفتاری، هیجانی و موازین بهداشت روانی است.

بازار کار رشته روانشناسی:

بازار کار یکی از مهم ترین معیارهایی است که در شناخت شغل های انسانی باید مد نظر قرار گیرد.

به عنوان نمونه رشته های روانشناسی و مشاوره به دلیل افزایش مشکلات روحی افراد، از رشته های مورد نیاز در سال های آینده می باشند.

اگر واقعا علاقه داشته باشید و خوب تلاش کنید، حتما بازارکار خوبی پیش روی شما خواهد بود.

۱-  جذب در بیمارستان ها،

۲- کارشناس سازمان زندان ها،

۳- کارشناس مراکز توانبخشی،

۴- دائر کردن مراکز مشاوره،

۵- کارشناس واحد تحقیقات دانشگاهی،

۶- کارشناس مراکز دولتی نظیر بهزیستی- شهرداری- نیروی انتظامی- کانون اصلاح و تربیت و … در قسمت مربوطه جذب به کار شود.

۷-  فعالیت وتدریس در دانشگاه ها و یا موسسات آموزش عالی

۸- معلم و یا دبیر در دروس مربوطه و یا به عنوان مشاور مدرسه در آموزش و پرورش

۹- تاسیس مهد کودک ،کانونهای مشاوره و سرای سالمندان با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی

10 اشتغال در کلینیک های درمان اعتیاد به عنوان روانشناس

11-  فعالیت درمانی در کلینیک های مشاوره ای

12- مشاوره و روان درمانی کودک وهمکاری با روانپزشکان در کلینیک های خصوصی

  دریافت فرم ها


  چارت درسی


  برنامه کلاس ها