انجمن های علمی دانشجویی


 انجمن علمی دانشجویی، یک نهاد مستقل ،جهت انجام فعالیتهای علمی وپژوهشی در بدنه دانشجویی به عنوان یک رکن اساسی در راستای تحقق اهداف تعیین شده دانشگاه می باشد و به عنوان هسته های تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها را دارند.

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در حوزه‌های مختلف دانش با حمایت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور طبق آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی تشكیل می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند.


حوزه‌های فعالیت‌ انجمن‌های علمی دانشجویی


طبق تاكید و اظهار نظرهای اكثر كارشناسان، آموزش، بدون پژوهش و كار تیمی معنا ندارد و انجمن های علمی به عنوان تشكل‌های علمی در جهت نیل به این امر توانایی‌هایی زیادی داشته و دارند. در این نهادها، آموزش در كنار پژوهش قرار گرفته و با فعالیت‌های تیمی و گروهی در جهت تربیت صحیح علمی گام برداشته می‌شود.
حوزه‌های فعالیت‌ در انجمن‌های علمی را می‌توان در قالب موارد زیر تعمیم داد هر چند كه فعالیت‌ برای انجمن های علمی محدود نبوده و حتی بیشتر از این موارد را می توانند انجام دهند. انجمنی را می‌توان انجمن فعال نامید كه بتواند در اكثر حوزه‌های ذیل فعال باشد و با تقسیم‌بندی كار در واحدهای زیر مجموعه و گروه های تیمی در فضای علمی، فعالیت‌های مفیدی را انجام دهند.


الف) آموزشی: آموزش به عنوان مهمترین كاركرد دانشگاه نقش بسزایی در تربیت علمی دانشجویان دارد. دانشجویان با برگزاری كلاس‌ها و كارگاه‌های آموزشی مهارتی ـ كاربردی و تخصصی كه نیاز بازار كار می‌باشد می‌توانند در این جهت حركت كرده و یا با برگزاری كلاس‌های تقویتی، حل تمرین، نرم‌افزارهای مرتبط، كارگاه‌های آموزشی و كارشناسی ارشد، در بحث آموزش دخیل شده و در گروه‌های جمعی به فعالیت‌ آموزشی بپردازند.


ب) پژوهشی: كم توجهی به مقوله پژوهش و توجه صرف به بحث آموزشی نیز از دغدغه‌های اصلی كارشناسان است. چرا كه آموزش به خودی خود فرار است اما در كنار فعالیت‌های پژوهش به تولید علم می‌انجامد. در هدف‌گذاری دفتر امور انجمن‌های علمی دانشجویی وزارت علوم حمایت از راه‌اندازی گروه‌های پژوهشی دانشجویی و از طرفی كم كردن حجم فعالیت‌های اجرایی در این تشكل‌هاست تا در یك كار تیمی مخصوصاً در دوره‌های كارشناسی به فعالیت‌های پژوهشی بپردازند.


ج) فعالیت‌های ترویجی: فعالیت‌های ترویجی غالب فعالیت‌های انجمن‌های علمی را شامل می‌شود همانند برگزاری همایش‌ها، سمینارها، جشنواره‌ها، كنفرانس‌ها و سخنرانی‌های علمی … این گونه فعالیت‌ها از اهمیت بالایی در توسعه و ترویج یافته‌های علمی در میان دانشجویان برخوردار است ولی  كم توجهی به پتانسیل علمی این برنامه‌ها تنها فقط به عنوان كار اجرایی برای دانشجویان محسوب می‌شود كه توصیه می‌گردد در این گونه برنامه‌ها با كمك گروه و دانشگاه بار علمی مناسبی نیز برخوردار گردد.


د) ارتباط با صنعت و جامعه: فعالیت در انجمن های علمی محدود به فضای انجمن‌ یا دانشكده و دانشگاه نیست، انجمن‌های علمی دانشجویی می‌توانند ضمن ارتباط با مراكز مرتبط با رشته خودشان، پژوهشگاه‌ها، صنایع تولیدی، كارخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای درون و برون دانشگاهی و … .با جامعه در ارتباط باشند و در طول دوران تحصیل با آینده شغلی خود آشنا شده و یافته‌های علمی رشته تخصصی خود را به صورت كاربردی در جامعه بیابند. به همین منظور دفتر امور انجمن‌های علمی دانشجویی اداره كل فرهنگی با انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی این فضا را فراهم آورده كه انجمن‌های علمی دانشجویی بتوانند با مراكز مرتبط تعامل داشته باشند.


شایان ذكر است كه یكی از مصادیق ارتباط با صنعت، بازدیدهای علمی است كه انجمن های علمی می‌توانند در این سفرهای علمی، این حوزه از فعالیت انجمن های علمی را به انجام رسانند.

بنابر آنچه گفته شد، ما به دنبال ایجاد فرصت های آموزشی و پژوهشی متناسب با نیاز های روز جامعه و به شیوه ی نوآورانه هستیم و با کمک یکدیگر طرح ها و پروژه های جدیدی را که منجر به تغییر شود، انجام خواهیم داد.