سپتامبر 25, 2021

قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته مهرماه 1400

دریافت اطلاعیه پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی پیوسته مهرماه 1400
سپتامبر 21, 2021

قابل توجه پذیرفته شدگان دوره های کاردانی به کارشناسی مهرماه 1400

دریافت اطلاعیه پذیرفته شدگان دوره های کاردانی به کارشناسی مهرماه 1400
سپتامبر 4, 2021
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی رسالت کرمان

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول سال 01-1400

دریافت اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول سال 01-1400
سپتامبر 4, 2021
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی رسالت کرمان

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 01-1400

دریافت تقویم آموزشی
جولای 12, 2021

اطلاعیه تمدید ترم تابستان 1400

برای دریافت کلیک کنید
ژوئن 30, 2021

اطلاعیه ترم تحصیلی تابستان 1400

برای دریافت اطلاعیه کلیک کنید.