ردیفرشتهدانلود فایل
1آيين نامه يکپارچه مقررات اموزشي دوره هاي کارداني کارشناسي کارشناسي ارشد ورودی 1402 به بعدلوگو دانلود - رسالت کرمان
1آیین نامه جدید کاردانی و کارشناسی – 93لوگو دانلود - رسالت کرمان
2آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشدلوگو دانلود - رسالت کرمان
3آیین نامه موارد خاص جدیدلوگو دانلود - رسالت کرمان
4آیین نامه موارد خاصلوگو دانلود - رسالت کرمان
5شیوه نامه اجرائی آئین نامه دوره کارشناسی ارشد براساس آیین نامه وزارت علوم – ویرایش 98لوگو دانلود - رسالت کرمان