مرداد ۱۷, ۱۳۹۸

پذیرش بدون آزمون و ثبت نام قطعی دانشجو در مهر و بهمن 98 و با مجوز وزارت علوم آغاز شد

پذیرش بدون آزمون و ثبت نام قطعی دانشجو ، با مجوز وزارت علوم در هر دو جنسیت (خواهران وبرادران) در مهر و بهمن ماه 1398 کلیه […]